ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРИЕ ВИСОКОПОСТАВЕН ГОСТ ОТ УНИЦЕФ

13.03.2019г.

На 13 март 2019 година в кабинета на председателя на Държавната агенция за закрила на детето се проведе работна среща между д-р Елеонора Лилова и г-н Лоран Шапюи, регионален представител по миграция на УНИЦЕФ.

В рамките на срещата беше представена актуална информация за системата за закрила на детето по отношение на непридружените деца на територията на Република България, както и изградените механизми за взаимодействие между отговорните институции.

Друг акцент в срещата беше темата за деца (български граждани), чиито родители са в чужбина и/ или се отглеждат от други роднини на територията на нашата страна.

Г-н Шапюи изрази задоволството си от предоставената информация и от своя страна представи добри практики от Гърция и Румъния, в контекста на настаняването и обгрижването на тази група деца. Той декларира готовността на УНИЦЕФ да сътрудничи на българските власти за намиране на най-добрите решения за децата, чиито родители са извън територията на държавата, или са поверени на близки възрастни.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.