ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

23.08.2019г.

На 23.08.2019 година, председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова и главният секретар на Агенцията – д-р Теодора Иванова, бяха официални гости на събитието „Ден на отворените врати“, организирано от фондация „За Нашите Деца“. Инициативата се състоя на територията на Центъра за обществена подкрепа „Св. София“ и Центъра за приемна грижа и Детска къща в гр. София.

Денят на отворените врати е в рамките на втория Годишен форум на социалните услуги в Столична община – „Качеството означава промяна“, организиран от Столична община и организациите доставчици на услуги.

Трите центъра на Фондацията отвориха врати за всички, пожелали да се запознаят отблизо с професионалистите и работата им в подкрепа на децата в риск и семействата им. Също така посетителите имаха възможността да се запознаят и с подкрепящите програми, както и с ефекта от прилагането им, що се отнася до деца и родители.

Експертите и от трите центъра бяха на разположение на гостите и отговаряха на всичките им въпроси. Те представиха новите иновативни услуги, насочени към стимулиране на ранното детско развитие. Услугите предстои да бъдат разкрити в Комплекса за ранно детско развитие, който ще започне да функционира в началото на следващата година.

На събитието присъстваха и педагози от 135. СУ „Ян Амос Коменски“, базово на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те запознаха д-р Лилова с педагогическия процес и добрите практики на единственото училище у нас, което обучава учениците в специалностите „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца с разширено изучаване на английски език“ и „Социална работа с деца и семейства в риск“.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.