Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето се срещна с  Министъра на здравеопазването, Детския омбудсман и Главния

06.10.2017г.

В рамките на посещението си в Молдова по повод тринадесетата световна среща на българските медии,която се провежда в Кишинев от 4-ти до 8-ми октомври, г-жа Офелия Кънева проведе няколко ключови срещи. Тя бе придружена от Ива Иванова, представител на Съвета на децата към Държавната агенция.
Г-жа Виорелия  Молдован-Бътранак, съветник на министъра по обществени политики остана впечатлена от Ива Иванова, която я запозна с дейността на Съвета на децата, кампаниите, които децата инициират, както и структурата на избор на членове.
Срещата провокира изключителен интерес към детския модел като консултативен орган участващ  в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
Г-жа Бътранк, изяви желанието си за активна съвместна дейност с Държавна агенция за закрила на детето, като обмен на анализи касаещи добри практики.
Един от общо засягащите проблеми, застъпени в разговорът  бе,  децата на родители живеещи в чужбина.
Председателят на Държавна агенция за закрила на детето и съветника на Министъра обсъдиха и въвличането на Тараклийския университет в активното му взаимодействие с администрациите, чрез подпомагане от страна на студентите в превода  и включване в подготовката им напредъка на България в сферата на правата  на децата, а преподавателите да участват активно в сравнителния анализ и анализа за напредък.
Прие се идеята за насърчаване на взаимодействието между молдовския младежки съвет и българският  Съвет на децата чрез разменни заседания, визити и съвместни практики.
Г-жа Кънева приветства идеята за практическо обучение на молдовски деца и младежи в България, в което те да се запознаят с българския опит, практики и технологии за получаване на розово масло и други етерични масла.
Г-жа Бътранк бе поканата от председателя на Държавна агенция за закрила на детето да се включи в научна конференция на тема „Насилието и детето на XXI-ви век‘‘, която ще се проведе на 23 и 24 ноември в Пловдив
Детският  Омбудсман-г-жа Майа Бънъреску  прояви интерес към дейността на Държавна агенция на закрила на детето, както и към детското участие в лицето на Съвета на децата като консултативен орган участващ  в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
Тя пожела да съдейства за съвместна дейност между българският  Съвет  на децата и различни детски организации от Молдова.

Министърът  на здравеопазването, труда и социалната закрила на Молдова, г-жа Стела Григораш  в срещата си с  г-жа Кънева подчерта желанието за двустранно сътрудничество  между Молдова и България в областта на здравните и социалните политики.