Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯT НА ДАЗД ПОСЕТИ ДЕЦАТА ОТ ОБЩНОСТТА В КВ. ФАКУЛТЕТА

16.06.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и главният секретар на ДАЗД – д-р Теодора Иванова посетиха МИР Център в София, кв. “Факултета”. На работната среща присъстваха г-жа Минка Йовчева – директор на  дирекция „Социални дейности“ към Столична община и д-р Елена Кабакчиева – председател на Фондация „Здраве и социално развитие“.

Моделът за интегрирано развитие (МИР) е насочен към най-важните периоди от развитието на личността и дава решение на двата основни проблема за ромите в България – образование и работа. Програмата за деца и родители осигурява успешната интеграция в образованието, а развитието на социалните умения на юношите ги подготвя за добро участие в трудовия пазар. Центърът е създаден през 2002 г. от Фондация „Здраве и социално развитие“и е първия в страната Здравно-социален център за развитие на ромската общност. Д-р Лилова разговаря с д-р Кабакчиева и екипа на Центъра, като очертаха проблемите, които се срещат във всекидневната работа и начините, по които могат да бъдат подкрепени.

„Много от децата в предучилищна възраст посещават единствено дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция и остават извън образователната система посочи още д-р Кабакчиева. Тя подчерта необходимостта от разширяването на услугите за родители и работа със семейства в ромските обшности, както и повече информираност и подкрепа от страна на обществото.

Посещението продължи в столичното 75. ОУ "Тодор Каблешков", кв. Факултета. По време на събитието директорът на училището – г-жа Лава Коцева и г-жа Галина Тимова, зам.-директор запознаха представителите на ДАЗД с успеха на дейностите по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

В хода на посещението д-р Лилова беседва с децата за ежедневието, заниманията по интереси, визията и желанията им за бъдещото. Тя се запозна на място със спецификата на работа на персонала в училището, ръководен от г-жа Коцева.

Последният учебен ден за учениците от първи до четвърти клас на 75. ОУ премина под звънките гласчета на момичетата и момчетата, които зарадваха гостите с артистични изяви. Те представиха песни, етюди и стихотворения, с които се погрижиха за доброто настроение на всички присъстващи.

Изненада бе и плакат по повод инициативата на ДАЗД „Най-голямото детско благодаря“, който четвъртокласниците подготвиха и отправиха своето кратко видео с благодарност.

Днес повече от всякога трябва да благодарите на родителите и на  учителите затова, че са най-важните водачи в развитието и познанията ви за света. Това са хората, които не просто ви предават знания, а са тези, които създават у вас отношение към общността и променят детските ви съдби към добро“ – обърна се към децата председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова.