Президентската институция търси подкрепа за младежи в неравностойно положение по инициативата „Подкрепи една мечта“

19.05.2016г.

На 26 май 2016 г. ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение под егидата на президента Росен Плевнелиев. В него ще участват момчета и момичета от над 40 специализирани институции и услуги в общността.
Балът е част от благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“, която се реализира в партньорство между Администрация на Президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.
Вече 4 години експерти работят индивидуално със завършващите средното си образование младежи по мотивиране, наставничество и подпомагане на тяхната професионална и личностна реализация след напускането на институциите или социалните услути. От ноември 2015 г. местни екипи от специалисти информират и консултират над 160 младежи от випуск 2015-2016 г. и над 120 младежи от випуск 2016-2017 г., активно взаимодействат с работодатели в търсене на подходящи работни места. Целта е чрез навременна и индивидуална подкрепа, всеки младеж да получи възможност да направи верен избор и да развие личния и професионалния си потенциал.
Всеки, който желае да прояви солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение и да ги насърчи в професионалното и личностното им развитие, може да се включи в инициативата „Подкрепи една мечта“ като преведе средства по банковата й сметка :
IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ
За контакти и допълнителна информация:
Веска Гладченко - тел. 02/ 92 39 183, +359 887 740 448.