Президентът на Република България отговори на предложенията на Съвета на децата

19.07.2016г.

<div class="single_news">

Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев отговори на предложенията на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/25-01-27-2.pdf&quot; download="all" viewer="google"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.