През 2018г. България ще се превърне в ''Европейска столица на детското участие''

04.12.2017г.

Участието на председателя на Държавна агенция за закрила на детето в събитие на Съвета на Европа, представящо моделите за детско участие в България, стана повод за иницииране на редица нови партньорства през 2018 г. със Съвета. В началото на лятото България ще се превърне в европейска столица на детското участие, ставайки домакин на централното събитие на Съвета на Европа по детското участие.

Съвместен анализ на изпълнението на националната стратегия за детето и бъдещото стратегическо развитие, обвързано с промени на националния норматив, ще се случва с активната подкрепа на експерти от Съвета на Европа.

Г -жа Кънева отправи покана към Съвета на Европа за участие в събитието на неформалната група „Приятели на децата“ и българското председателство на ЕС през май 2018 г., посветено на „Участие на децата в процеса на вземане на решение“.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.