Препоръки на комитета на ООН по правата на детето

08.03.2017г.

<strong>КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - </strong>Заключителни наблюдения във връзка с консолидираните трети, четвърти и пети периодични доклади за България.

Заключителни наблюдения във връзка с консолидираните трети, четвърти и пети периодични доклади за България

I.    Въведение
<ol>
<li>След като разгледа консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад за България (CRC/C/BGR/3-5) на своите 2123 и 2124 заседания (виж CRC/C/SR.2123 и 2124) от 30 май 2016 г., Комитетът прие следните препоръки на своето 2132 заседание (виж CRC/C/SR.2132) от 3 юни 2016 г.</li>
<li>Комитетът приветства консолидираните трети, четвърти и пети периодични доклади на държавата-страна по Конвенцията, както и писмените отговори по списъка от въпроси (CRC/C/BGR/Q/3-5), които позволиха да бъде разбрана по-добре ситуацията с правата на децата в държавата-страна по Конвенцията. Комитетът дава висока оценка на конструктивния диалог с българската делегация от високопоставени служители и представители на различни сектори от държавата-страна по Конвенцията.</li>
</ol>
<div>
<div id="ftn1">

                                *    Приети от Комитета на неговата седемдесет и втора сесия (17 май – 3 юни 2016 г.).[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/crc__concluding_observat…; download="all" viewer="google"]

</div>
</div>