Приемната грижа и деинституционализацията, обсъдени на среща с Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяване

07.03.2018г.

Камелия Николова - и.д. главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето участва в среща, организирана от Министерство на труда и социалната политика и зам.-министър Росица Димитрова на тема "Системата за закрила на децата в България" с Каталунски институт за настаняване в семейство и осиновяване. Основен акцент бе процесът на деинституционализация на грижата за децата в България. Важна страна от разговора бе и приемната грижа в България и Каталуния.

В момента в България са настанени 2300 деца в професионални приемни семейства, а общо професионалните приемни семейства са 2400.