Приемната грижа и деинституционализацията, обсъдени на среща с Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяване

07.03.2018г.

Камелия Николова - и.д. главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето участва в среща, организирана от Министерство на труда и социалната политика и зам.-министър Росица Димитрова на тема "Системата за закрила на децата в България" с Каталунски институт за настаняване в семейство и осиновяване. Основен акцент бе процесът на деинституционализация на грижата за децата в България. Важна страна от разговора бе и приемната грижа в България и Каталуния.

В момента в България са настанени 2300 деца в професионални приемни семейства, а общо професионалните приемни семейства са 2400.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.