Приключи проверката на ДАЗД в религиозните училища

16.03.2017г.

През септември миналата година председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) <strong>Офелия Кънева</strong> обяви в студиото на "Хоризонт до обед“, че започва проверка в духовните училища у нас с уговорката, че това се прави за първи път. През годините у нас имаше доста съмнения, че религиозните училища са проводник на чужди теми и не дотам чисти интереси, както и че финансирането им не е съвсем прозрачно. Към тези въпроси обществото ни винаги е имало чувствителност.

Проверката на ДАЗД в религиозните училища вече приключи.

В интервю за предаването "Хоризонт до обед" <strong>Офелия Кънева</strong>, председател на ДАЗД обясни как е протекла проверката и какви са резултатите от нея:

<em>Пет училища бяхме включили в обхвата на нашата проверка. И в петте училища проведохме много дълбоки проверки. Бяхме допуснати до всички детайли, които бяха в обхвата на нашата методика. Лично аз мога да споделя едно задоволство от резултатите, от сътрудничеството, от установените факти. Нарушенията, които установихме, със сигурност не са тревожни и са в рамките на нормалните професионални взаимоотношения.</em>

Цялото интервю с Офелия Кънева можете да чуете от звуковия файл.

https://soundcloud.com/sacp-government/0707-kaneva-darik

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.