Проблемите и правата на децата и младите хора бяха обсъдени в гр. Бургас

20.11.2014г.

Какви са правата на децата, кога се нарушават и какви са възможностите за подкрепа и закрила обсъдиха на членовете на Асоциация „Бургаски детски и младежки парламент” и експертите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на Държавната агенция за закрила на детето.

Дискусията на тема „Проблемите и правата на децата и младите хора”, която се проведе в Областна администрация Бургас, бе организирана по повод навършването на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН и в изпълнение на Националната кампания „2014 г. – година на правата на детето”, инициирана от ДАЗД.

На срещата бе представен специално адаптираният за младите хора текст на Конвенцията за правата на детето, а след това членовете на „Бургаски детски и младежки парламент” разказаха за най-често срещаните от тях нарушения на разпоредбите на този документ.

Обсъдени бяха предложения за провеждане на съвместни инициативи за популяризирането на Конвенцията и правата на децата в Област Бургас.

По време на срещата началникът на отдел Бургас на ГД „Контрол по правата на детето” г-жа Нейля Мурат връчи плакет на директора на ОДЗ № 5 „Иглика”. Детската градина бе отличена за своя проект ”Всички заедно в подкрепа на детската безопасност” в конкурса на ДАЗД „В подкрепа на детската безопасност”.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.