Проблемите и правата на децата и младите хора бяха обсъдени в гр. Бургас

20.11.2014г.

Какви са правата на децата, кога се нарушават и какви са възможностите за подкрепа и закрила обсъдиха на членовете на Асоциация „Бургаски детски и младежки парламент” и експертите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на Държавната агенция за закрила на детето.

Дискусията на тема „Проблемите и правата на децата и младите хора”, която се проведе в Областна администрация Бургас, бе организирана по повод навършването на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН и в изпълнение на Националната кампания „2014 г. – година на правата на детето”, инициирана от ДАЗД.

На срещата бе представен специално адаптираният за младите хора текст на Конвенцията за правата на детето, а след това членовете на „Бургаски детски и младежки парламент” разказаха за най-често срещаните от тях нарушения на разпоредбите на този документ.

Обсъдени бяха предложения за провеждане на съвместни инициативи за популяризирането на Конвенцията и правата на децата в Област Бургас.

По време на срещата началникът на отдел Бургас на ГД „Контрол по правата на детето” г-жа Нейля Мурат връчи плакет на директора на ОДЗ № 5 „Иглика”. Детската градина бе отличена за своя проект ”Всички заедно в подкрепа на детската безопасност” в конкурса на ДАЗД „В подкрепа на детската безопасност”.