ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

03.11.2020г.

Децата, които са представители на всички области в страната, се включиха във второто за годината заседание на Съвета на децата. То се проведе онлайн на 3 ноември 2020 г. онлайн, поради наложените мерки срещу разпространението на COVID-19.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила не детето, който започва дейността си от 2003 година. В него участват деца (титуляр и заместник) от всяка област у нас, както и деца от уязвими групи и представител на децата, получили международна закрила в България.

 „Може би не ви се вярва, но България е една от малкото държави с такъв орган, изграден изцяло от деца, който съществува вече 17 години.“, поясни пред новите представители на детския глас в България – Диян Калайджиев председател на Съвета на децата към ДАЗД. Той подчерта, че Съвета на децата се стремим да защитава интересите на всички деца и младежи в страната. Като пример за това той посочи наскоро състоялата се среща с министъра на образованието и науката по повод мерките, свързани с COVID-19 в училищата и плюсовете и минусите в образователната ни система.

България има своите млади и будни хора с много идеи, на които Съветът дава поле за изява и възможност да изразят мнението си по общественозначими теми.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова поздрави новите членове на Съвета с думите: „Да бъдеш член на Съвета на децата е не само вълнуващо преживяване, но е и голяма отговорност. Предоставя Ви се възможността да участвате при разработване на полезни предложения и дейности за развитието на всички деца. Затова, като председател на ДАЗД, разчитам на Вашата активност и инициативност, с които през своя мандат да допринесете за гарантиране на детското участие и правата на всички деца.“

Тази година процедурата за избор на членове на Съвета се проведе за членове от 15 области в страната, които нямат представители в него, защото изтича 2-годишния мандат на настоящите членове или те са навършили 18 години. Новите представители на детския глас в България са от областите: Бургас, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, София-област, Сливен, Смолян, Разград, Шумен и Ямбол. Техният избор премина през 3 нива: общинско, регионално и национално, а критериите по избора им цели да подобри механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Участниците в срещата бяха единодушни, че имено децата трябва да формулират проблемите и начините, чрез които гласът им да бъде по-ясно чут от възрастните. Те отправиха предложения за реализирането на екологичен проект, свързан с опазването на околната среда; провеждането на обучения за по-добра комуникация с институции; популяризиране правата на децата сред децата със специални образователни потребности; създаване на единен телефонен номер на Съвета и др.

Акцент в срещата бе и представянето на инициативата по повод 20 години от създаването на агенцията за изготвяне на „Бяла книга за детето“. Изданието ще опише постиженията в последните 10 години у нас и съвременните предизвикателства пред държавната политика за осигуряване на условия за спазване правата на децата, защита на най-добрия им интерес и благосъстояние.

„За създаването на тази книга е изключително важно да се допитаме до Вашето мнение и да потърсим Вашата гледна точка по въпроси като: „Какво ме прави щастлив?, Какво искам да се промени, за да живея по-добре? Как си представям бъдещето? и др.“, обърна се с молба към членовете на Съвета д-р Елеонора Лилова.

От създаването си Държавната агенция за закрила на детето реализира голяма част от дейностите си съвместно с децата. За агенцията съществуването на Съвета на децата дава увереност на младите хора и децата у нас, че тяхното мнение е важно и следва да бъде взето предвид от всички ангажирани страни, полагащи грижи за благосъстоянието на децата.