Проверка на случая със 17-годишната ученичка от Котел

01.04.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани разпореди проверка по случая със 17-годишната ученичка от Котел.

На 30 март т.г. тя е родила в квартирата си в гр. Котел и после е умъртвила детето.

Експертите на ДАЗД ще проверяват действията на отдел „Закрила на детето” към Дирекцията „Социално подпомагане” — Котел.

Ще се проверяват и действията на ръководството и учителите от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев”, където е учило момичето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.