Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Проверка на случая със 17-годишната ученичка от Котел

01.04.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани разпореди проверка по случая със 17-годишната ученичка от Котел.

На 30 март т.г. тя е родила в квартирата си в гр. Котел и после е умъртвила детето.

Експертите на ДАЗД ще проверяват действията на отдел „Закрила на детето” към Дирекцията „Социално подпомагане” — Котел.

Ще се проверяват и действията на ръководството и учителите от Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев”, където е учило момичето.