Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, благодари на Държавната агенция за закрила на детето за

06.06.2017г.

Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, благодари на Държавната агенция за закрила на детето за участието на госпожа Офелия Кънева и доктор Валентин Димитров за участието им в 18 Научна конференция на ОПЛ и педиатрите, проведена в Слънчев бряг.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/bpa_blagodarnost.pdf" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.