Публикуван е наръчник за работа с деца с увреждания

15.01.2015г.

На сайта на Държавната агенция за закрила на детето е публикуван издаденият по проект „Детство за всички” сборникът с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“. Наръчникът е съставен от психоаналитика Весела Банова и може да бъде изтеглен от прикачения файл по-долу.

В книгата дава отговор на въпросите как се работи с деца с увреждания, как трябва да се отглеждат те в семейна среда, кои са най-подходящите услуги за тях и техните родители и близки. Представени са добри практики на социални услуги от България и Белгия, които показват, че ефективната и продължителна работа с децата от институциите, с техните родители, с хората, които се грижат за тях – приемни семейства, социални работници, рехабилитатори и др., могат да подобрят живота им и да им дадат шанс за развитие.

Основните теми, които са засегнати в сборника са: функциите на родителите и на детето, как трябва да бъде съобщавано на родителите за увреждането от страна на медицинските специалисти, как ще се постигне приемането на децата с увреждания от страна на обществото.

Наръчникът е издаден в изпълнение на една от основните цели на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” - създаване на устойчив модел на деинституционализация на децата с увреждания от домовете за деца с увреждания и домовете за медико-социални грижи за деца.[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/sbornik-vrazki-razdeli-sreshti.pdf" download="all" viewer="google"]