ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ЗА НАЙ-НОВИЯ ПРОЕКТ У НАС ЗА БОРБА С ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

22.10.2021г.

Проведе се първото публично събитие за прилагането на най-новия проект за борба с детската бедност и социално изключване в България: “Европейска гаранция за детето“.

Събитието бе под патронажа на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика, а организатори са УНИЦЕФ, посолството на Словения и Представителството на Европейската комисия в България.

„Европейска гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, добро жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите деца в Европейския съюз.

В България проектът е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието, и към децата от семейства в неравностойно положение, включително тези от уязвими общности. Целта е да разшири достъпа и качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и качествено приобщаващо предучилищно образование за децата и семействата, чрез услуги за превенция и подкрепа. Дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора и ще обхванат над 6 500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Специалната част от събитието бе дискусия с участието на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, представители на министерство на образованието и науката, деца и младежи.

„Трябва да се постараем повече да не разделяме децата от уязвимите общности от всички останали деца.“, посочи председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

В панела екипи на децата и младежите от трите области: Бургас, Сливен и Стара Загора, представиха чрез видео-презентации и коментари вижданията си за прилагането на гаранцията за детето и отправиха посланията си към лидерите и хората. На първо място те изразиха притеснението си, че децата в бедност живеят в лишения и не са добре приети от обществото, и най-важното –  всички деца трябва да са равни и да растат заедно. „Нека гласът ни да бъде чут!“, заявиха те.

Представителите на гласа на младите представиха и своето мнение за живота на децата със синдром на Даун и трудностите, които тези деца срещат в България. Другите области, за които те смятат, че не се прави достатъчно от институциите са: подкрепата на децата със затруднения в развитието, превенция на наркотиците по достъпен за тийнейджърите начин, както и растящия брой деца, които не завършват училище и отпадат от образователната система.

По време на дискусията д-р Елеонора Лилова постави акцента върху това, че всички институции имат отговорността да чуят гласа на децата и да направят така, че те да се чувстват по-добре в собствената си държава. Тя посочи, че може да бъде постигнато повече, ако в процеса на изпълнение на проекта по-често се чува мнението на децата и младежите у нас и им се даде възможност да бъдат част от него.

„Децата казват, че искат да правим нещата заедно, нека се вслушаме в техния глас и го направим! Защото един ден и те ще станат родители, и те вече ще имат своя опит как заедно се гради живота – малки и големи, ръка за ръка.“, допълни д-р Лилова.