Първи срещи на председателя на ДАЗД с част от екипа на новото служебно правителство

06.02.2017г.

През изминалата седмица бяха осъществени първите планирани срещи на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с част от представители на новото служебно правителство.

Офелия Кънева се срещна с д-р Илко Семерджиев, заместник министър-председател и министър на здравеопазването, с г-н Гълъб Донев, министър на труда и социалната политика и с г-н Рашко Младенов, министър на културата. По време на срещите госпожа Кънева ги запозна с приоритетите, които Държавната агенция си поставя за настоящата 2017 година, а именно: утвърждаване на модела за детското участие в обществения и политическия живот; разгръщане на политиките за деца за всички деца и въвличане на професионалните общности.

Обсъдена беше възможността за по-близко сътрудничество между Държавната агенция и министерствата с цел насърчаване на детското развитие. Бяха представени и някои съгласувани препоръки от членовете на Съвета на децата, отнасящи се до бъдещи промени и насоки в областта на детските права.

Всеки един от министрите категорично заяви подкрепата си, относно политиката за деца на Държавната агенция и се ангажира с активна работа в тази посока.

Следващите срещи, които предстоят на председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева, са със служебния премиер проф. Огнян Герджиков, с министъра на образованието проф. Николай Денков  и с министъра на младежта и спорта проф. Даниела Дашева.