РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ДАЗД, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“, РУО – СОФИЯ-ГРАД, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ОРГАНИТЕ НА МВР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО

28.03.2019г.

В периода 28 – 29.03.2019 г. в гр. София стартира поредица от работни срещи, на които ще се дискутират трудностите и предизвикателствата в подобряването на междуинституционалното сътрудничество на социалната и образователната системи, както и взаимодействието с органите на МВР. Събитието се осъществява с подкрепата на кмета на гр. София – Йорданка Фандъкова.

В хода на  събитието  участие ще вземат представители на дирекция „Образование“ към Столична община, Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, ръководители на образователни институции – училища и детски градини, участници в екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, представители на Агенцията за социално подпомагане и териториалните ѝ подразделения, на Столична дирекция на вътрешните работи, както и представители на УНИЦЕФ.

Целта на срещите е да се обсъди нуждата от създаване на подобрения и оказване на методическа подкрепа на професионалистите, работещи с деца в ситуации и случаи на насилие, родителски конфликти и всички видове рискове, на които те са подложени.

Темите застъпени в панелите на програмата са: “Координация между институциите и методическа подкрепа от страна на ДАЗД в работата по случаи на деца“, „Взаимодействие на органите на МВР с образователната и социалната система по случаите на деца в риск“, „Работата на дирекциите „Социално подпомагане“ с образователните институции, взаимодействие и обмяна на информация за децата с неизвинени отсъствия, също и по Механизма за обхвата на децата“, „Правата на децата, съгласно КПД на ООН“, „Трудности, предизвикателства и добри практики във взаимодействието между училищата и социалните служби“, „Приобщаващо образование – трудности при взаимодействието между образователната и социалната система“ и др.

В първия ден на работната среща присъстваха над 300 участници. След форума в гр. София, такива срещи ще се състоят и в градовете Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Враца. Държавната агенция за закрила на детето ще търси съдействието на всички кметове, Регионални управления по образование, органите на МВР, ДСП и др. по места.

Фразата „Заедно постигаме повече“, която председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова използва в обръщението си към участниците във форума, бе и акцента на събитието. Тя подчерта, че много хора все още не са запознати с функционирането на социалните институции:

„Дублирането на името обърква. Често се подават сигнали към ДАЗД и ние губим ценно време в тяхното преразпределяне. Отделите за закрила на детето работят пряко с децата и семействата. Те отварят новите случаи и решават каква точно мярка на закрила да наложат на дете, а ДАЗД изпълнява контролна функция“, обясни д-р Лилова.

Председателят подчерта, че посветилите професионалния си  път в името на децата, носят отговорността и задължението да им осигуряват спокойна, сигурна и подкрепяща среда и често се налага да се вземат незабавни решения, в които институциите са зависими една от друга, като един механизъм, в който и всеки един по веригата е важен, за да бъдат решавани проблемите.

„За да се гарантира по-добро бъдеще е нужна стъпка в посока осигуряване на по-сигурна среда за работа в институциите и подобряване на междуинституционалното сътрудничество.   Провеждането на работната среща в духа на „Заедно постигаме повече“  носи със себе си заявка за надграждане на постигнатото до момента, усещане за повече увереност, оцененост и удовлетвореност за още една стъпка в посока осигуряване на по-сигурна среда за работа в институциите ни. Именно към институциите са и очакванията на обществото да се справят с всякакви проблемни и случаи и да имат решения за всичко, което касае детето, като освен това трябва да са пример за етично и професионално поведение“.

От своя страна началникът на Регионалното управление на образованието София-град – д-р Ваня Кастрева напомни, че политиките са успешни когато те са координирани и са в една посока.

„Ние се опитваме да обединим хората и политиките, а не всяка институция да работи сама за себе си. Ако нещата не се случват абсолютно координирано и в една посока то не може да бъде ефективно“, заяви д-р Кастрева.

В процес на подготовка е агенцията да предложи цялостна система, разработена съвместно с РУО, синдикални и работодателски организации за защита на децата в образователните институции. Системата ще бъде представена и дискутирана на семинара на РУО (15-17 април 2019 г.).

В момента текат планови проверки от страна на ДАЗД в детските градини и училища с цел изследване на ефективната работа по преодоляване на всички видове насилие върху деца, както и работата с деца и ученици с проблемно поведение и при кризисни ситуации.