РАБОТНА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД ЗА СПРАВЯНЕ С РИСКА ДЕЦАТА ДА СЕ РАЗБОЛЕЯТ ОТ COVID-19 В УЧИЛИЩЕ

26.08.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова инициира провеждането на работна среща с Главния държавен здравен инспектор – доц. д-р Ангел Кунчев. Повод за това е началото на настоящата учебна година и нуждата от указания и препоръки за предпазване на децата в условията на епидемия.

„Изключително важно е тази година да подкрепим образователните институции и родителите с конкретни стъпки за действие в кризисни ситуации. Необходими са ясни допълнителни указания за това как децата ще посещават отново училищата в по-безопасна среда. Трябва да дадем ясни общи насоки за справяне с риска децата да се разболеят от COVID-19 в училище. Директорите следва да имат познания, за да вземат своите самостоятелни решения за действие., сподели пред доц. Кунчев председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова.

Тя посочи нуждата от разбираеми насоки и примери към директорите на образователни институции в случай на болно от COVID-19 дете, както и начините за карантиниране на паралелките в училище. По този повод д-р Лилова отправи към Главния държавен здравен инспектор и покана за съвместна разяснителна кампания сред образователната общност.

 „Въпреки страховете на децата, родителите и учителската общност е рационално да се приеме факта, че все още няма механизми и начини да бъде спряна въздушно-капковата инфекция, каквато е COVID-19. Затова и мерките, които се взимат са за намаляване на риска от заболяване до минимум.“ – сподели се доц. Кунчев.

По време на работната среща председателят на ДАЗД използва възможността да благодари на доц. Кунчев за ползотворното сътрудничество в името на българските деца. С негова помощ е осигурена възможността за извършване на безплатни PCR тестове за COVID-19 за всяко непридружено българско дете, което ще бъде върнато от чужбина в страната и за което предстои да се предприеме мярка за закрила на територията на България. Така ДАЗД е спокойна, че при завръщането на българските деца, за които са предприети мерки за закрила в чужбина, с цел връщането им в нашата страна, няма да се окаже пречка изискването да се правят тестове на децата без да има бюджет затова.