Развитието на системата за закрила и препоръките към България на Комитета на ООН по правата на детето ще обсъжда Съветът на децата към

24.06.2016г.

<div class="single_news">

Гледната точка на младите хора относно техните права и гарантирането им, Софийската стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016 -2021/ и препоръките на Комитета на ООН по правата на детето към България ще обсъди на редовното си заседание Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

В продължение на три дни – от 27 до 29 юни 2016 г.членовете на консултативния орган ще представят и ще дискутират мненията на своите връстници от цялата страна за необходимостта от промяна на системата за закрила, за формите на взаимодействието си с местната власт и изпълнението на международните стратегически документи. Новоизбраните членове, сред които за първи път има дете на 8 г., ще се запознаят със същността на Съвета. Ще бъдат планирани и инициативи на местно ниво за безопасна лятна ваканция.

На <strong>29 юни, сряда, от </strong><strong>09.00</strong><strong> часа</strong> <strong>в зала 2</strong> на Министерството на труда и социалната политика ще започне официалната част на заседанието. Тя ще бъде открита от председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева. Членовете на Съвета ще представят предложенията си за създаване на подходяща среда за развитие на децата, за по-широкото им участие във вземането на решения на местно и национално ниво, и за прилагането на принципите на Софийската стратегия за правата на детето.

Младите хора са поканили президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, министрите на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, на младежта и спорта г-н Красен Кралев, на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова, на външните работи г-н Даниел Митов, на правосъдиието г-жа Екатерина Захариева, на здравеопазването г-н Петър Москов, на културата г-н Вежди Рашидов, председателите на парламентарните комисии по образование и наука г-жа Милена Дамянова и по въпросите на децата, младежта и спорта проф. Борислав Борисов, представители на неправителствени организации, за да чуят техния глас.

<em>Съветът на децата е консултативен орган към ДАЗД, създаден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата. В Съвета на децата членуват 33 деца. Представени са всички области в страната, както и деца от уязвими групи. </em>

</div>