Развитието на социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик ще бъде обсъдено на среща в гр. Велинград

12.12.2014г.

По инициатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева на 13 декември, събота, от 13 часа в Туристически информационен център – гр. Велинград ще се проведе среща на тема „Социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик – перспективи и предизвикателства“.

На нея ще бъдат обсъдени регионалните аспекти на процеса на деинституционализация и  отражението им в областните и общинските  планове за развитие. Ще бъдат дискутирани и мерките, които е необходимо да бъдат предприети на централно и местно ниво за гарантиране на правата и интересите на децата, настанени в новите резидентни услуги -  осигуряване на близка до семейната среда, образование, здравеопазване, интеграция в общността.

За участие в срещата са поканени областният управител на Област Пазарджик г-н Трендафил Величков и кметовете на всички общини от областта.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.