Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Развитието на социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик ще бъде обсъдено на среща в гр. Велинград

12.12.2014г.

По инициатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева на 13 декември, събота, от 13 часа в Туристически информационен център – гр. Велинград ще се проведе среща на тема „Социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик – перспективи и предизвикателства“.

На нея ще бъдат обсъдени регионалните аспекти на процеса на деинституционализация и  отражението им в областните и общинските  планове за развитие. Ще бъдат дискутирани и мерките, които е необходимо да бъдат предприети на централно и местно ниво за гарантиране на правата и интересите на децата, настанени в новите резидентни услуги -  осигуряване на близка до семейната среда, образование, здравеопазване, интеграция в общността.

За участие в срещата са поканени областният управител на Област Пазарджик г-н Трендафил Величков и кметовете на всички общини от областта.