Развитие на детското участие и чуването на гласа на децата бяха основни теми на младежки форум в Благоевград

31.07.2017г.

Как да се развие детското участие и как институциите да се вслушват в гласа на децата обсъдиха председателят на Съвета на децата Йоана Захариева и експерти от Държавната агенция за закрила на детето с младежи от България, Чехия, Молдова и Великобритания,  по време на международен младежки форум в гр. Благоевград.

Срещата, организирана от Фондация „Лумос“, цели да подкрепи младите хора да развият своите умения като самозастъпници и заедно да решат как да защитават по-ефективно правата на всички деца, най-вече на тези от уязвими групи – с увреждания, отглеждани в специализирани институции и резидентни услуги.

„Съветът на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето е най-висшият детски орган в България. Чрез него ние представяме идеите на нашите връстници пред институциите, ангажирани със създаването на политики, и следим за тяхното изпълнение. Освен това, консултираме всички важни документи, свързани с младите хора, в процеса на тяхната подготовка, за да сме сигурни, че ще бъдат подходящи за нас - децата“, сподели Йоана и приветства присъстващите от името на всички членове на Съвета.

Експертите от Държавна агенция за закрила на детето също поздравиха участниците от името на председателя на Агенцията - г-жа Офелия Кънева, и разказаха за приоритетите в работата си през 2017 г. – насърчаване на детското участие на регионално, национално и международно ниво и създаване на политики за всички деца. За да се гарантира най-добрият интерес на всяко дете, Държавна агенция за закрила на детето винаги търси мнението на младите хора чрез Съвета на децата и предава посланията и препоръките на членовете към всички органи по закрила.

Чуждестранните участници разказаха как в техните страни протича процеса на деинституционализация на грижата за деца и трудностите, които срещат младежите от институции и услуги в ежедневието си.

След това, по време на работни групи, бяха обсъдени възможностите на младите хора с увреждания за подходящо образование и достъпната архитектурна градска и училищна среда, както и начините за влияние при създаването на подходящи политики за децата от уязвими групи.

Всички момчета и момичета, включени в международния форум, се обединиха около няколко  каузи: гласът на младите хора да бъде чут от тези, които вземат решения за бъдещето им, децата с увреждания да разберат, че имат равни права със своите връстници и  да спре настаняването на новородени в специализираните институции.

Участие в официалната част на срещата взеха заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Димитрова, г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, и представители на омбудсмана на Република България.

[su_slider source="media: 7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125"]