Развитите демокрации вземат пример от България по отношение на детското участие във вземането на решения

04.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">„Аз съм съгласна, че е много важен орган в държавата, но трябва да добавя, че това е много важен орган в световен план, въобще, защото България изпреварва много държави по отношение на подкрепа на детското участие. И това не е за подценяване.И е хубаво, българите да знаят, че са пример за много развити демокрации, които не са успели да направят формати, в които детското мнение да се чува и да се зачита”. Това каза в интервю за предаването „Законът и темида” по БНР, излъчено на 3 ноември, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД ) Офелия Кънева.</p>
<p style="text-align: justify;">„През последната година и половина, мога да кажа, целият регламент, с който държавата е ангажирана, по отношение на правата на децата, предварително е съгласуван със Съвета на децата, преди по него да се произнесе окончателно вземащият решение на държавно ниво. И до тук, няма мнение, което децата да са повдигнали, което да нее взето предвид и да не е променило окончателното становище преди гласуването”, допълни тя. Запитана, по какви въпросиДържавната агенция за закрила на детето<strong> </strong>се допитва до Съвета на децата, Офелия Кънева отговори: „Като започнем, на най-високо законодателно ниво, от Семейния кодекс, Кодекса на труда и стигнем до ниво „План за действие по закрилата на детето ”, препоръки на ООН, свързани с доклада, българския, по правата на детето , в най-оперативен план”. „Всяко едно от становищата, които децата дават е изключително пронизано с практичност и с дължина на погледа, трябва да призная. И то действително изразява една незабавност, нужда от незабавност, на намесата, която държавата трябва да предприема”, коментира още Офелия Кънева. Един от водещите приоритети на Държавната агенция за закрила на детето е утвърждаване на българския модел за детско участие в национален и международен план.</p>
<p style="text-align: justify;">Държавната агенция за закрила на детето, чрез работата си, подкрепя и насърчава членовете на Съвета на децата да изказват своите мнения по всички въпроси. Мнението на младите хора се взима при създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата, при обсъждането на предложения до държавните институции и местните власти за развитието на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата, при популяризиране правата на децата, при осъществяването на идеи и проекти, насочени към повишаване благосъстоянието на децата. През следващата седмица България ще бъде домакин на 17 семинар на АСЕФ – Фондация „Азия –Европа“, на тема „Правата на човека и децата“.</p>
[audio mp3="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/11/171103_Ofelia_Kaneva.mp3…]