Ранното детско развитие – тема на заседание на Националния съвет за закрила на детето на 19 юни

17.06.2015г.

Анализ на съществуващите в България политики за ранно детско развитие и необходимостта от създаване на интегрирана стратегия за ранно детско развитие ще обсъди на 30-то си заседание Националният съвет за закрила на детето. Заседанието ще се състои на 19 юни, петък, от 14 часа в зала 5 на МТСП.

На него ще бъде приет отчета за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. и рамката на програмата за 2015 г.

Членовете на съвета ще обсъдят и модел на комуникационна рамка за подобряване качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години.

Гост на заседанието ще бъде д-р Франк Оберклайд, педиатър и консултант на УНИЦЕФ, който ще представи международния опит в създаването на интегриран подход в услугите и политиките за децата в ранна възраст и семействата.

<em>Националният съвет за закрила на детето е консултативни и координиращи функции и се ръководи от председателя </em><em>на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Негови членове са заместник-министрите на труда и социалната политика, правосъдието, външните и вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.</em>