РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

22.01.2018г.

<strong>Държавна агенция за закрила на детето стартира своите годишни регионални срещи съвместно с областните и общински администрации.
Тазгодишните регионални срещи са продължение на добрата практика от изминалата 2017г.
Целта на срещите  запознаване на местно равнище на органите по закрила, неправителствените организации,  местните администрации, организациите, работещи с деца, както и самите детски представители, доставчиците на социалните услуги и представителите на бизнеса, с приоритетите на ДАЗД за 2018г: Дигитална сигурност, Здравословно хранене;Добри практики.</strong>
<strong>Първата среща ще се проведе в гр. Драгоман на 29.01.2018г.</strong>