РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА В ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

21.12.2018г.

В рамките на 2018 година, по разпореждане на министър-председателя, бе извършена втора тематична планова проверка в 92 Дневни центъра за деца/младежи с увреждания,

Проверката бе извършена в 92 Дневни центрове за деца/младежи с увреждания, социална услуга предоставяна от 21 лицензирани доставчици за предоставяне на социални услуги за деца и от 71 общини, в периода 08.08.2018 г. до 28.09.2018 г. Контролната дейност бе осъществена на територията на цялата страна, както следва: 8 бр. в област Благоевград; 7 бр. в област Пазарджик; 6 бр. в област Велико Търново; 6 бр. в област Пловдив; 6 бр. в област Русе; 5 бр. в София-град; 4 бр. в област Смолян; 4 бр. в област Хасково; 4 бр. в област Ловеч; 4 бр. в област Габрово; 3 бр. в област Бургас; 3 бр. в област Видин; 3 бр. в област Враца; 3 бр. в област Стара Загора;  3 бр. в София област; 3 бр. в област Кърджали; 3 бр. в област Шумен; 2 бр. в област Кюстендил; 2 бр. в област Монтана; 2 бр. в област Перник; 2 бр. в област Плевен; 2 бр. в област Разград; 2 бр. в област Сливен; 1 бр. в област Варна; 1 бр. в област Добрич; 1 бр. в област Силистра; 1 бр. в област Търговище; 1 бр. в област Ямбол. От всичките проверки, 6 от тях са извършени съвместно с инспектората на Агенцията за социално подпомагане, в услуги, които са за деца и младежи с увреждания.

Основна цел на плановата проверка бе да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.  При проверките бе установено добро отношение от страна на служителите към децата, основано на уважение, търпение и загриженост. Потребителите са адаптирани към средата, привързани са един към друг и към служители, създадени са доверителни отношения и приятелства. Констатирано е наличие на партньорство на екипите на ДЦДУ с родители, институции и организации. В дневните центрове е установен стремеж към индивидуализиране на грижата за децата в максимална степен съобразно техните потребности. В резултат на това са постигнати множество положителни резултати, довели до напредък при много от потребителите. Тези постижения са следствие на добрата екипна работа между работещите в услугата, активната дейност с родителите и ефективните взаимоотношения с ДСП, училища и външни специалисти. Родители и деца са доволни от предоставяната им услуга.