Ръководството на ДАЗД участва в конференция, посветена на трафика на хора и киберпрестъпленията

25.10.2018г.

Председателят и заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова и Валери Йорданов, се включиха в конференция на тема "Трафик на хора и киберпрестъпления: връзки, противодействие и превенция".

 

Официалното откриване започна с приветствия от г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на гр. София, г-жа Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, г-н Цветан Цветанов – председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44-то Народно събрание, Н. Пр. Ема Хопкинс – посланик на Великобритания в България, проф. Урсула Менле – председател на Фондация „Ханс Зайдел“, д-р Хелмут Палдер – бивш ръководен съветник в Баварското министерство на правосъдието.

 

Престъпленията на бъдещето са заплаха за всички хора, но най-вече за децата. Затова е необходимо да се развива по-цялостен и партньорски подход в работата за справяне с опасностите в интернет и борбата с трафика на хора. Създаването на он-лайн култура ще помогне за превенцията на тези престъпления и намаляване на жертвите. Това бяха основните мнения на участниците в двете сесии на конференцията: „Разследване и форма на престъпленията. Институционална реакция“ и „Превенция и подкрепа на жертвите“.

 

От Националния център за безопасен интернет допълниха, че е много важно да се развиват  дигитално-медийните умения от ранна възраст. Тяхно изследване показва, че 93 % от децата в България използват глобалната мрежа, като 73 % имат профили в социалните мрежи преди да са навършили 12 г. За защитата на младите хора онлайн и противодействие на въвличането им в трафик експертите предлагат да бъдат създадени платформи за сигнализиране за опасности и да бъдат структурирани бази данни за използване на интернет като средство за подмамване и експлоатация. В допълнение трябва да се повиши информираността на децата, родителите и учителите за рисковете и заплахите във виртуалния свят, както и да се насърчава критичното мислене и развитието на социалните умения, смятат специалистите.

 

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов и началникът на отдел „Киберпрестъпления“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ г-н Явор Колев представиха данни и резултати от прилагането на интегрирания подход и международното сътрудничество в борбата с киберпрестъпленията трафика на хора.

 

По време на конференцията доклади изнесоха г-жа Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Центъра за изследване на демокрацията, на прокуратурата и на неправителствени организации, работещи с пострадали от трафик – Фондация „Асоциация Анимус“, Сдружение „А 21“, Фондация „SOS Семейства в риск“.