След грижата ни  за децата, трябва да подкрепим и професионалистите, работещи с деца. Твърдо решена съм да запълня вакуума в

20.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">Г-жа Офелия Кънева и Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, днес бяха гости на 55-то СУ „Петко Каравелов“ в Студентски град.
Под формата на викторина, г-жа Кънева  запозна  децата с органите, които работят за закрила на детето. Зададените от нея по детски провокиращи въпроси предизвикаха вълнения  сред  над учениците от пети до осми класове. По подходящ и разбираем начин за тях и приобщавайки ги в процеса, тя им обясни какво е министерство, ведомство, община, агенция; кои са министерствата, с които Държавната агенция за закрила на детето работи и преди всичко, каква е нейната функция като председател на тази агенция.
Йоана Захариева запозна децата с Съвета на децата и неговата функция като консултативен орган към правителството.</p>
<p style="text-align: justify;">Детската аудитория се запозна и с Националната телефонна линия за деца 116 111. Беше представено как и при какви  обстоятелства може да се подава сигнал.
На тръгване г-жа Офелия Кънева благодари на Директора на училището и учителския екип за поканата и сподели, че освен за грижата към децата, не по-маловажно е да бъде оказана подкрепа и професионалистите, работещи с деца. Тя заяви, че ще направи възможното за това да има коректна комуникация между Държавната агенция и Българското училище, и покани г-жа Иванчева да се присъедини към поредицата срещи, които ДАЗД стартира в началото на учебната година с  директори на училища в цялата страна.</p>
su_slider source="media: 7560,7562" height="600" title="no"]height[/su_slider]