Служители на ДАЗД се включиха в Деня за подкрепа на СОУ „Луи Брайл“

30.08.2014г.

Нови градинки и ремонтирани стаи ще посрещнат през новата учебна година учениците на СОУ „Луи Брайл”, гр. София. Експерти от Държавната агенция за закрила на детето се включиха в боядисването на помещенията и освежаването на тревните площи. Това стана по време на Деня за подкрепа на училището за деца с нарушено зрение, организиран от Telus International и фондация „И аз мога“.

Над 500 човека и техните семейства се включиха в ремонта на стаите и стълбището в пансиона към училището, в подмяната на лампите и облагородяването на двора. Инициативата, която се провежда за втора поредна година, премина под мотото „Да даваме там, където живеем”.

„Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към този Ден на подкрепа, защото вярваме, че усилията на обществото трябва да са насочени към подобряването на условият и средата за развитие на децата и младите хора. Вярвам, че всички, които днес сме тук, ще продължим да работим в подкрепа на тази кауза, за да подкрепим децата и преподавателите в СОУ «Луи Брайл» в стремежа им за по-добър живот", заяви в приветствието си към присъстващите г-жа Милена Дянкова, държавен експерт в ДАЗД. «Пожелавам на учениците, които ще учат и живеят в тези стаи, да ги изпълват със радост и усмивки и да постигнат много успехи», допълни тя.

Денят за подкрепа се провежда във всяка страна, в която работи Telus International.През миналата година над 15 000 души от цял свят са се включили в инициативата „Да даваме там, където живеем”.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.