Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Споразумение за сътрудничество ще подпишат ДАЗД и Държавния комитет за семейството, жените и децата на Азербайджан

05.04.2016г.

Споразумение за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на подкрепата и закрилата на децата ще подпишат Държавната агенция за закрила на детето и Държавния комитет за семейството, жените и децата на Азербайджан. Това се договориха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и г-жа Айнур Софиева – зам.-председател на Държавния комитет, на двустранна среща, състояла се по време на  конференцията на високо равнище за правата на детето.

Г-жа Жечева представи политиките, които страната ни реализира в подкрепа на правата на детето и дейността на ДАЗД, както и реформите, които България изпълнява. Тя акцентира на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ и Концепцията за държавна политика в сферата на детското и младежко правосъдие.

Г-жа Софиева благодари за домакинството на конференцията и презентира политиките за децата, които реализира Азербайджан и дейността на Държавния комитет. Тя покани българските деца да вземат участие в международния семеен фестивал, който организира всяка година през месец май нейната страна.

Децата в движение, проблемите с детските бракове и ранните раждания бяха акцент в двустранната среща.

На срещата присъства и г-жа Наргиз Гурбанова – посланик на Република Азербайджан в България.