Стара Загора ще бъде домакин на заседанието на Съвета на децата

27.09.2017г.

От 29.09 до 02.10.2017г. в гр. Стара Загора ще се проведе третото изнесено заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.
Събитието включва запознаване на децата  с дейността на Съвета на децата, представяне на реализираните инициативи от децата до момента, както и представяне на новите членове.
В заключителния ден на заседанието тържествено ще се връчат грамоти на децата, чиито мандат е изтекъл.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.