Стара Загора ще бъде домакин на заседанието на Съвета на децата

27.09.2017г.

От 29.09 до 02.10.2017г. в гр. Стара Загора ще се проведе третото изнесено заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.
Събитието включва запознаване на децата  с дейността на Съвета на децата, представяне на реализираните инициативи от децата до момента, както и представяне на новите членове.
В заключителния ден на заседанието тържествено ще се връчат грамоти на децата, чиито мандат е изтекъл.