Стартира процедурата за избор на 15 нови членове на Съвета на децата

02.03.2018г.

<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова даде старт на процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата. Съгласно разработеният от </span><span lang="RU">националния детски консултативен орган</span><span lang="BG"> механизъм за подбор, бе изпратено информационно писмо до областните управители на административните области, чиито представители в Съвета са навършили 18 г. или е изтекъл 2-годишният им мандат: Бургас, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Софийска област,<span class="x_st1"> Шумен,</span> Ямбол. Свободна е и една квота за представител на младите хора от уязвими групи.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG"> Областният управител има ангажимент да популяризира процедурата сред общините, включени в ръководената от него област, до 20 март. След това кметовете трябва да информират всички деца на своя територия. Общинското класиране се изпраща в областните администрации до 15 юни, а местните номинации - в ДАЗД  до 30 юли.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">До 10 септември национална комисия, определена от председателя на Агенцията, извършва окончателното класиране и излъчва представител на гласа на младите хора от съответната област и на децата от уязвими групи в Съвета на децата, както и техни заместници. От страна на ДАЗД се изпраща покана за членство до одобрените кандидати, заедно с декларация за родителско съгласие/съгласие на законния представител за участие на детето в работата на националния детски консултативен орган.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Избраните кандидати заявяват писмено своето желание да станат част от Съвета до 30 септември.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG">Чрез прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата на общинско, регионално и национално ниво се създава </span><span lang="RU">ефективен и устойчив механизъм за участие на младите хора </span><span lang="BG">при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с тяхното развитие и благосъстояние.</span></p>
<p class="x_MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="BG"> </span></p>