СТАРТИРА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ЗА 2019 Г.

25.03.2019г.

В периода 24-ти – 26-ти март 2019 година, в град София се провежда първото за годината редовно заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. На събитието деца и юноши, представители на регионалните области на България в Съвета, ще вземат участие в беседи, презентации, представяне на добри практики, ролеви игри и др. интерактивни комуникативни форми.

 

През първия ден от събитието членовете на Съвета посетиха Регионалния исторически музей в София, след което заседаваха по предварително установения дневен ред: отчет за дейността на Съвета на децата за 2018г.; обсъждане на плана за дейността на Съвета на децата за 2019 г.; учредяване на медийни и др. награди на Съвета на децата.

 

Официалното откриване на сесията се състоя на 25.03.19 г., когато председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздрави участниците и им пожела воля и успех в процеса на работа. Бяха обсъдени належащи организационни въпроси и предстоящи дейности на Съвета, свързани с теми като: безопасно и здравословно лято, инициативи по сайта на ДАЗД (decabg.eu), кампанията „Живот без насилие за всички деца“, безопасното сърфиране в интернет, обявяването на 2 конкурса – „Аз знам какво е фалшива новина“ – конкурс за мобилно приложение, и „Щастливи заедно“ – конкурс за училищата по изкуства, по актуални теми.

 

В останалата част от деня, заседанието протече с лектори: Михаил Драгоданов от ГДБОП, психологът Младен Владимиров, лектори от УНИЦЕФ, лектори от ДАЗД. Бяха засегнати темите кибертормоз, безопасно интернет сърфиране и разпознаване на заплахите в глобалната мрежа, правата на децата, 30-та годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на децата, участието на двама членове от Съвета на децата към ДАЗД в сесия на румънското председателство на ЕС в Букурещ (които ще участват в изготвянето на Букурещката декларация на децата за Европейския съюз), лидерските умения и перспективи и др.

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.