Стратегически план за развитие на интегрирани услуги за деца обсъждат в Дупница британски и български експерти

09.12.2014г.

Проект на Стратегически управленски план за развитие на интегрирани услуги в подкрепа на осъществяването на Националната стратегия „Визията за деинституционализация на деца в Р. България” беше обсъден на среща залата на хотел „Рила” в гр. Дупница.

Представители на ДАЗД, МТСП, НИ-КО – Северна Ирландия, регионалните структури на АСП, МОН и МЗ в Кюстендил и Дупница и доставчици на услуги от общината коментираха българския и английския опит в преминаването от резидентни услуги към услуги в общността, както и приложимостта на проекта на Стратегически план за управление на интегрирани услуги на територията на община Дупница. Общината е избрана заради разнообразието от услуги, които се предоставят на нейна територия и наличието на здравни и образователни заведения.

Проектът е разработен с помощта на експерти от Северна Ирландия в изпълнение на проект на ДАЗД „Управление на промяната чрез опит и знания”, финансиран от ОПРЧР. Целта на Плана е да улесни изграждането на интегрирани услуги за деца, които да създадат подкрепяща среда за семействата в общността, да подпомогнат оставането на детето в семейството, както и извеждането на децата от институциите и реинтегрирането им в семейството.

Процесът на деинституционализация там започва след края на Втората световна война, като развитието на интегрираните услуги е особено актуално от 1990 г насам. Ролята на малките резидентни услуги остава като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2013 г. в Северна Ирландия има 225 деца в резидентни услуги или само 8% от всички, които са извън биологичното си семейство.