Стратегията за правата на детето на СЕ 2016 – 2021 бе представена пред Националния съвет за закрила на детето

15.04.2016г.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021 г. и основните послания от Международната конференця за лансирането й, състояла се в началото на месеца в София, представи пред Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ г-жа Ева Жечева - председател на Държавната агенция за закрила на детето и на НСЗД. Тя акцентира върху приоритетните цели, които си поставя Стратегията от София: равни възможности за всички деца, участие на всички деца, живот без насилие, адаптирано за деца правосъдие за всички деца и правата на детето в цифровата среда. Консултативният орган ще проведе специален форум, на който ще обсъди как България ще отговори на предизвикателствата от Стратегията от София.

Национална мрежа за децата презентира пред членовете на НСЗД доклада „Бележник 2016: Какъв е средния успех на държавата в грижата за децата“.

На днешното заседание бяха представени 8-те новоизбрани членове на съвета от квотата на неправителствените организации  - Национална мрежа за децата, Фондация “Дете и пространство”, Национална асоциация за приемна грижа, Фондация „Лумос”, Сдружение “SOS Детски селища“, Национална асоциация на ресурсните учители, Фондация „Асоциация Анимус”,  Национален алианс за социална отговорност. Техният тригодишен мандат започна на 1 януари т.г.[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/nszd_32_150416_ZdNqYEb.p…; download="all" viewer="microsoft"]