Стратегията за правата на детето на СЕ 2016 – 2021 бе представена пред Националния съвет за закрила на детето

15.04.2016г.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021 г. и основните послания от Международната конференця за лансирането й, състояла се в началото на месеца в София, представи пред Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ г-жа Ева Жечева - председател на Държавната агенция за закрила на детето и на НСЗД. Тя акцентира върху приоритетните цели, които си поставя Стратегията от София: равни възможности за всички деца, участие на всички деца, живот без насилие, адаптирано за деца правосъдие за всички деца и правата на детето в цифровата среда. Консултативният орган ще проведе специален форум, на който ще обсъди как България ще отговори на предизвикателствата от Стратегията от София.

Национална мрежа за децата презентира пред членовете на НСЗД доклада „Бележник 2016: Какъв е средния успех на държавата в грижата за децата“.

На днешното заседание бяха представени 8-те новоизбрани членове на съвета от квотата на неправителствените организации  - Национална мрежа за децата, Фондация “Дете и пространство”, Национална асоциация за приемна грижа, Фондация „Лумос”, Сдружение “SOS Детски селища“, Национална асоциация на ресурсните учители, Фондация „Асоциация Анимус”,  Национален алианс за социална отговорност. Техният тригодишен мандат започна на 1 януари т.г.[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/nszd_32_150416_ZdNqYEb.p…; download="all" viewer="microsoft"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.