Съвета на децата към ДАЗД и Висшия адвокатски съвет подписаха споразумение за сътрудничество

24.06.2017г.

Децата от Съвета на децата дадоха категоричната си подкрепа да се подпише споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето, като представители на Съвета на децата и Висшия адвокатски съвет. Това се случи на малко след откриването на втората работна среща на Съвета във Велико Търново. Споразумението подписаха Офелия Кънева, председател на ДАЗД и Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

Малко преди самото подписване г-жа Негенцова разказа на децата от Съвета на деца за адвокатската професия, за граждански права и отговорности на децата и младите хора.

Работната среща продължи със обсъждане на предстоящите промени в Наредбата за приобщаващото образование заедно с представители на Министерство на образованието, дискусия за агресията в училище и начините на противодействие, обсъждане на лятната кампания на Съвета на децата, както и на проведената кампания „Панаир на професиите“.

[su_slider source="media: 2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]