Съвета на децата към ДАЗД и Висшия адвокатски съвет подписаха споразумение за сътрудничество

24.06.2017г.

Децата от Съвета на децата дадоха категоричната си подкрепа да се подпише споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето, като представители на Съвета на децата и Висшия адвокатски съвет. Това се случи на малко след откриването на втората работна среща на Съвета във Велико Търново. Споразумението подписаха Офелия Кънева, председател на ДАЗД и Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

Малко преди самото подписване г-жа Негенцова разказа на децата от Съвета на деца за адвокатската професия, за граждански права и отговорности на децата и младите хора.

Работната среща продължи със обсъждане на предстоящите промени в Наредбата за приобщаващото образование заедно с представители на Министерство на образованието, дискусия за агресията в училище и начините на противодействие, обсъждане на лятната кампания на Съвета на децата, както и на проведената кампания „Панаир на професиите“.

[su_slider source="media: 2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.