Съвета на децата към ДАЗД и омбудсманът Мая Манолова ще популяризират детските права

29.07.2016г.

[su_slider source="media: 4631,4632,4633,4634,4635,4636"]

Йоана Захариева и Михаела Романова, които са съответно председател и зам. председател на Съвета на децата към ДАЗД днес се срещнаха с омбудсмана г-жа Мая Манолова. На срещата беше и г-жа Ева Жечева, вече в качеството и на зам. директор на Националния превантивен механизъм към омбудсмана на Република България.

„В работата ми на омбудсман един от приоритети ми е децата, независимо къде се намират на територията на България“ каза г-жа Манолова. По този повод и през месец септември ще стартира кампания за разясняване на правата на децата. От Съвета на децата изразиха готовност да се включат в кампанията на г-жа Манолова, като по този начин още повече ще популяризират една тема, за която малко от връстниците им знаят. „Миналата година организирахме Седмица на правата на децата, тогава посещавахме деца от 1-ви до 4-ти клас и им обяснявахме на разбираем за тях език техните права. Така, че това е един вид продължение на миналогодишната ни кампания“,  допълни Михаела Романова.

Г-жа Манолова сподели още, че на изнесените си приемни в страната почти няма жалби от деца, и според нея това се дължи на факта, че децата не припознават институцията омбудсман, като орган, към който биха могли да се обърнат за помощ. „Децата още не знаят, че омбудсманът има конкретни ангажименти, свързани с защита на техните права, така че това е предизвикателството пред нас“. В резултат на това се роди идеята съвместно със Съвета на децата да се направят периодично такива срещи в страната, които да са насочени изцяло към децата. За тези срещи Съвета на децата ще бъде основен двигател и организатор, като първата такава проява е възможно да се състои съвсем скоро в Перник.

„Много се радваме, че можем да бъдем полезни и да участваме пряко в работата, защото само така ще дадем по-различния, детски поглед върху проблемите и темите, които пряко ни касаят“ сподели Йоана. Тя допълни още, че катко представител на Съвета на децата се ангажират да участват в кампании срещу наркотичните зависимости, алкохола, цигарите, както и за ограмотяване на здравната култура сред младите.