Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата вече има свое лого

13.06.2018г.

Специална комисия избра победителя в конкурса за лого на Съвета на децата. Предложението на ученика от гр. Карнобат Абдулуахаб Фахир Жабаси единодушно бе класирано на първо място. Момчето дори е описало по какъв начин неговото лого е свързано с дейността на детския консултативен орган към председателя на ДАЗД: „Стилизираното глухарче е символ на детските мечти и копнежи, на приятелството. Малко цвете, което разпръсква щастие и надежда. Но може да бъдат и деца, седнали около маса, на различна възраст, с различни съдби, със свои мечти и мнения, обединени от обща кауза – да споделят своя опит и заедно да намерят решение на проблемите. Добитата мъдрост и ползотворните идеи ще се разпръснат, за да засеят зрънцето на надеждата“. Второ място е за творбата на 9-годишния Георги Димитров от ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас. А трето – за предложението на Петя Димитрова (7 г.) от гр. Русе. Специална грамота ще бъде връчена на ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за най-много подадени рисунки. Комисията за избор на лого бе съставена от представители на Съвета на децата, преподаватели по изкуствата в средното и висшето образование и експерти. Оценките на журито се базират на следните критерии:

  • основен – интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;
  • креативност и оригиналност на творбата;
  • универсалност на посланието.

Целта на конкурса беше широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната. Награждаването на победителите ще се проведе до края на м. юни 2018 г.