Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата дискутира идеи за промяна и развитие на политиките за деца

28.06.2016г.

<div class="single_news">

С много спорове и идеи за промяна на съществуващите мерки и политики за деца премина вторият ден от заседанието на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Членовете на консултативния орган дискутираха необходимостта от промяна на системата за закрила и на процедурата за осиновяване, формите на взаимодействие с местната власт и изпълнението на международни стратегически документи.

Утре, <strong>29 юни,</strong><strong> от 0</strong><strong>9.</strong><strong>00 часа</strong> в зала 2 на МТСП Съветът на децата ще представи резултатите от своята работа пред председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, представителя на УНИЦЕФ България г-жа Мария Хесус Конде, експерти от министерствата на образованието и науката, на външните работи, на правосъдието и неправителствени организации.

Гост на една от днешните сесии беше заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Тя призова младежите да дават своите идеи за промяна на социалната политика, за да се постигне положителна промяна в средата за развитие на децата и сподели добри практики по интересуващите ги въпроси относно процеса на деинституционализация на децата с увреждания и подкрепата на младите родители.

По време на вечерната си сесия консултативният орган ще избере своето ново ръководство. Смяната се налага поради навършване на пълнолетие и напускане на председателя му Фахредин Фаредин.

[su_slider source="media: 4752,4753"]

</div>