Съветът на децата дискутира идеи за промяна и развитие на политиките за деца

28.06.2016г.

<div class="single_news">

С много спорове и идеи за промяна на съществуващите мерки и политики за деца премина вторият ден от заседанието на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Членовете на консултативния орган дискутираха необходимостта от промяна на системата за закрила и на процедурата за осиновяване, формите на взаимодействие с местната власт и изпълнението на международни стратегически документи.

Утре, <strong>29 юни,</strong><strong> от 0</strong><strong>9.</strong><strong>00 часа</strong> в зала 2 на МТСП Съветът на децата ще представи резултатите от своята работа пред председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, представителя на УНИЦЕФ България г-жа Мария Хесус Конде, експерти от министерствата на образованието и науката, на външните работи, на правосъдието и неправителствени организации.

Гост на една от днешните сесии беше заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Тя призова младежите да дават своите идеи за промяна на социалната политика, за да се постигне положителна промяна в средата за развитие на децата и сподели добри практики по интересуващите ги въпроси относно процеса на деинституционализация на децата с увреждания и подкрепата на младите родители.

По време на вечерната си сесия консултативният орган ще избере своето ново ръководство. Смяната се налага поради навършване на пълнолетие и напускане на председателя му Фахредин Фаредин.

[su_slider source="media: 4752,4753"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.