Съветът на децата изложи своите становища в Министерски съвет след последното си заседание за 2017г

11.12.2017г.

<p style="text-align: justify;">Ключов момент по време на заседанието бе обсъждането на предложението, направено на Конференцията за премахване на детския труд в Буенос Айрес, която се проведе на 14-16ти ноември 2017. Децата подкрепиха идеята бизнеси, които не използват детски труд, да получават сертификат или стикер, удостоверяващ тяхната коректност към децата. Съветът вярва, че тази мярка трябва да бъде приета на глобално ниво и тези отличителни знаци да бъдат отбелязани на видими места и да бъдат разпознаваеми от обществото.</p>
<p style="text-align: justify;">Съветът на децата ще се включи в утвърждаването на един от основните приоритетите на ДАЗД за 2018 година. А именно – дигиталната сигурност на децата. Това ще се осъществи чрез провеждане на седмица за дигитална грамотност.</p>
<p style="text-align: justify;">На провелото се заседание Съветът на децата решиха да дават награди за заслужили бизнеси и медии, проявили подкрепа и помощ към деца.</p>
<p style="text-align: justify;">Проблем, който децата също обсъдиха, и по който споделиха своите решения, беше завистимостта от наркотични вещества сред младите хора. Решено бе да се включат към пилотната кампания на Националния център по наркомании, която  има за цел да повиши информираността на младежите по тази тема. Членовете на Съвета ще преминат през обучителен курс под егидата на г-н Грегъри Булхарт – водещ европейски експерт. Като с придобитите знания те ще помогнат на младежите чрез модела „Връстници обучават връстници.“</p>
<p style="text-align: justify;">Ще се проведе и седмица на толерантността и ненасилието, като след запознанството си с проблематиката на младежите от ЛГБТИ обществото, Съветът реши да включи като една от основните теми и зачитането на техните права.</p>
&nbsp;

[su_slider source="media: 7901,7902" limit="58" height="600" title="no" pages="no" autoplay="500" speed="200"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.