Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата към ДАЗД: Кризата днес ражда агресия утре

20.11.2009г.

„Кризата днес ражда агресия утре”. Това бе записано в позицията на Съвета на децата след края на заседанието им, което се проведе на 19 и 20 ноември в Агенцията.

Заседанието на Съвета бе свикано по повод 20-годишнината от приемането на Резолюцията на ООН за правата на детето. В него взеха участие 28 деца – представители на всички области в България.

Г-жа Надя Шабани — председател на ДАЗД, откри форума и пожела на децата ползотворна работа.

„Моето убеждение е, че за да закриляш децата преди всичко трябва да ги чуеш, да ги разбереш, да се съобразиш с мненията и потребностите им”, заяви тя. Г-жа Шабани обясни, че в бъдеще дистанцията между ДАЗД и Съвета ще се скъси и децата активно ще участват при обсъждането на политиките на Агенцията.

Особен интерес у присъстващите събуди обсъждането на темата „Как финансовата криза се отразява на децата”. Всеки член на Съвета представи своята гледна точка по темата. Сред най-важните изводи, до които достигнаха децата, бе фактът, че кризата създава чувство за несигурност, поражда агресивно поведение, нарушава диалога между родители и деца.

  • Позиция за Съвета на децата към ДАЗД

На заседанието в четвъртък бяха обсъдени и перспективи за развитие и предложения за основни принципи на работата на Съвета на децата.

По повод Деня на детското самоуправление, който се проведе днес, 20 ноември, членовете на Съвета избраха председател, зам.-председател и директори на дирекции в Държавната агенция за закрила на детето.

Иво Атанасов, десетокласник от София, стана председател на ДАЗД за един ден. Всички деца от Съвета участваха в церемонията по награждаване в рамките на проекта „Община – приятел на детето”, организирана от ДАЗД и УНИЦЕФ. Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и г-жа Надя Шабани връчиха призовете на избраните общини, които имат принос в работата с деца и в опазването на правата им.

По-късно днес представители на Съвета се срещнаха с г-жа Валентина Симеонова — заместник-министър на труда и социалната политика, и с г-н Румен Порожанов — началник на кабинета на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Пред тях децата споделиха своите виждания за кризата и отражението й върху живота на семействата им, както и очакванията си за действията на институциите в полза на развитието на младите хора.