Съветът на децата към ДАЗД засне видеоклип за правата на децата

16.11.2015г.

<div class="single_news">

С видеоклип, посветен на основните права на децата стартира днес организираната от Съвета на децата със съдействието на ДАЗД Седмица на правата на децата. Герои във видеоклипа са четвъртокласници от столичните 81 СОУ „Виктор Юго“ и 145 ОУ „Симеон Радев“. Видеоклипът е изработен от Съвета на децата, чиито членове са автори на илюстрациите и текста в него.

Днес започват и откритите уроци за Конвенцията на ООН за правата на децата, които членовете на Съвета ще проведат с ученици от 1 до 4 клас в училища от цялата страна, чрез които по интересен и забавен начин малчуганите ще се запознаят и ще разберат документа, регламентиращ правата ми.

На 20 ноември, петък, когато се отбелязват 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето ще бъде организиран флаш моб за детските права в 5 областни града – София, Варна, Бургас, Пловдив, Враца.

<em>Конвенцията на ООН за правата на детето е приета на 20 ноември 1989 г. Тя е първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца и променил начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност. </em>

<em>Конвенцията е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права, България я ратифицира с решение на Великото Народно събрание от 11 април 1991 г.</em>

<em>Съветът на децата е консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), създаден през 2003 година. В него членуват млади хора - представители от всички административни области в България, избрани чрез конкурс, и деца от уязвими групи. Те дават мнения и предложения на Председателя на ДАЗД по различни въпроси, касаещи децата – законопроекти, стратегии, програми. По този начин гласът на децата се взима под внимание при обсъждането на важни за тях решения.</em>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GDi7oUui-dw

</div>