Съветът на децата към ДАЗД ще заседава по случай 20-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

18.11.2009г.

Утре, 19 ноември т.г., от 9,30 ч., в зала 5 на МТСП, председателят на ДАЗД г-жа Надя Шабани ще открие заседанието на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето по повод 20-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН.

В дневния ред на заседанието е включено отбелязване на годишнината на Конвенцията, промяна в правилника на Съвета на децата, дискусия по тема „Как икономическата криза се отразява на децата”. След обсъждането ще бъде изготвено обобщено становище по темата, което ще бъде предоставено на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

На 20 ноември /петък/ в ДАЗД ще се състои Ден на детското самоуправление. Предварително избрани от Съвета деца ще заемат постовете председател и заместник-председател на Държавната агенция. Останалите ще се запознаят с работата на директорите, дирекциите и отделите в ДАЗД. В 11 ч. членовете на Детския съвет ще присъстват на церемонията по награждаване в рамките на проекта "Община – приятел на детето", организирана от УНИЦЕФ.

Конвенция на ООН за правата на детето
На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН с безпрецедентно единодушно гласуване приема Конвенцията за правата на детето. Текстовете в Конвенцията са разпределени в три основни групи:

  • Защита на децата /правото на живот, защита от експлоатация, изоставяне, грубо отношение, насилие/
  • Осигуряване на възможности за развитие / право на информация, на социална сигурност, на услуги, на образование, правото да не бъдет разделяни от родителите си/
  • Участие на децата / правото да изразяват мнение по въпроси, които ги засягат, да правят избор, свобода на мисълта и вярата/

България ратифицира Конвенцията с решение на Великото народно събрание от 11 април 1991 г. Прилагането й у нас е според чл. 5, ал 4 от Конституцията.

Съвет на децата към ДАЗДВ духа на Конвенцията на ООН и съгласно принципите, залегнали в Закона за закрила на детето, през 2003 г. се учредява Съветът на децата към ДАЗД, който си избира председател и зам.-председател с двугодишен мандат.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област. След навършването на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.

Основната мисия на Съвета е да представя гледната точка на децата по проблеми, свързани със самите тях и които са приоритет в политиката и работата на Агенцията. Целта на дейността на Съвета на децата към ДАЗД е да подпомогне децата да организират на регионално ниво партньорства между местни детски съвети и представители на различни организации – Регионален инспекторат по образование, Отдел за закрила на детето, Младежки дом, Център за работа с децата и НПО. На национално ниво членовете на съвета представляват мнението и гласа на децата от съответната област.

Досега членове на Съвета са участвали в заседанията на Националния съвет за закрила на детето, изготвяли са становища за безопасен интернет, за въвеждане на здравно образование в училище, за насилието над деца и от деца, за функционирането на Националната телефонна линия 116 111 и др.