Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата представи инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността

27.06.2016г.

<div class="single_news">

Членове на Съвета на децата представиха инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността /НСПП/. Те участваха в редовното му заседание по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която е и член на НСПП.

Петър Иванов и Йоана Захариева разказаха за дейността на консултативния детски орган на местно и национално ниво и акцентираха на своята инициатива за лятото на 2015 г. „Безопасно и здравословно лято“. В нея участваха 6 града и се включиха над 300 деца и техните родители.

„Основната цел на нашата кампанията бе да напомним на децата и техните родители, че лятната ваканция е желана, безгрижна и запомняща се, ако премине в здравословна и безопасна среда”, сподели Йоана. Тя разказа, че на днешната сесия на Съвета на децата, която се провежда в сградата на МТСП, ще бъде обсъдено продължението на инициативата през тази година.

Председателят на ДАЗД допълни, че са разработени и се прилагат политики за осигуряване на сигурността на всички деца в България. От 2014 г., по предложение на Агенцията, в Националната програма за закрила на детето - документът, който регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес, е заложена стратегическа цел за гарантиране на детската безопасност. Г-жа Кънева подчерта, че тази година усилията на институциите са насочени приоритетно към опазването на живота и здравето на младите хора в районите на ж.п. гари, депа и прелези. Вече са предприети мерки за обезопасяване и ограничаване на достъпа до тях. Предстои стартирането на обучения и срещи за повишаване на информираността на специалистите, работещи с деца, на самите деца и на техните семейства. Ще бъдат организирани и информационни кампании в социалните медии на тема „Как да си направим красиво, но безопасно селфи”.

Заседанието на Националния съвет за превенция на престъпността, което се проведе в сградата на Министерския съвет, бе ръководено от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. По време на заседанието бяха  обсъдени актуални теми, свързани със организирането на свободното време на децата и младежите и ограничаване на употребата на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и техните аналози от подрастващите.

[su_slider source="media: 4764,4765"]

</div>