Съветът на децата представи инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността

Съветът на децата представи инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността

27.06.2016г.

<div class="single_news">

Членове на Съвета на децата представиха инициативите си за детска безопасност пред Националния съвет за превенция на престъпността /НСПП/. Те участваха в редовното му заседание по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която е и член на НСПП.

Петър Иванов и Йоана Захариева разказаха за дейността на консултативния детски орган на местно и национално ниво и акцентираха на своята инициатива за лятото на 2015 г. „Безопасно и здравословно лято“. В нея участваха 6 града и се включиха над 300 деца и техните родители.

„Основната цел на нашата кампанията бе да напомним на децата и техните родители, че лятната ваканция е желана, безгрижна и запомняща се, ако премине в здравословна и безопасна среда”, сподели Йоана. Тя разказа, че на днешната сесия на Съвета на децата, която се провежда в сградата на МТСП, ще бъде обсъдено продължението на инициативата през тази година.

Председателят на ДАЗД допълни, че са разработени и се прилагат политики за осигуряване на сигурността на всички деца в България. От 2014 г., по предложение на Агенцията, в Националната програма за закрила на детето - документът, който регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес, е заложена стратегическа цел за гарантиране на детската безопасност. Г-жа Кънева подчерта, че тази година усилията на институциите са насочени приоритетно към опазването на живота и здравето на младите хора в районите на ж.п. гари, депа и прелези. Вече са предприети мерки за обезопасяване и ограничаване на достъпа до тях. Предстои стартирането на обучения и срещи за повишаване на информираността на специалистите, работещи с деца, на самите деца и на техните семейства. Ще бъдат организирани и информационни кампании в социалните медии на тема „Как да си направим красиво, но безопасно селфи”.

Заседанието на Националния съвет за превенция на престъпността, което се проведе в сградата на Министерския съвет, бе ръководено от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. По време на заседанието бяха  обсъдени актуални теми, свързани със организирането на свободното време на децата и младежите и ограничаване на употребата на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и техните аналози от подрастващите.

[su_slider source="media: 4764,4765"]

</div>