Съветът на децата променя правителствени наредби

07.07.2017г.

Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, гостува в предаването "Дарик кафе" по Дарик радио.

Тя разказва за работата на агенцията и как Съветът на децата се произнася по всички правителствени актове, които засягат децата. 33 деца са включени в Съвета. Заседават един път на три месеца.

Г-жа Кънева разказва как Съветът на децата променя една наредба за подпомагане на талантливи деца.

https://soundcloud.com/sacp-government/0707-kaneva-darik