Съветът на децата променя правителствени наредби

07.07.2017г.

Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, гостува в предаването "Дарик кафе" по Дарик радио.

Тя разказва за работата на агенцията и как Съветът на децата се произнася по всички правителствени актове, които засягат децата. 33 деца са включени в Съвета. Заседават един път на три месеца.

Г-жа Кънева разказва как Съветът на децата променя една наредба за подпомагане на талантливи деца.

https://soundcloud.com/sacp-government/0707-kaneva-darik

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.