Съветът на децата ще се включи в третото издание на проекта „Знания, които променят живота“

10.11.2016г.

В столичното 108 СУ „Никола Беловеждов“ бе дадено началото на третото издание на проекта „Знания, които променят живота“. Това е съвместна инициатива на „Метлайф България“ и „Джуниър Ачийвмънт България“, към която за първи път се присъединява Държавната агенция за закрила на детето. Целта на проекта е да подобри икономическата култура и да подготви учениците от гимназиалния етап за вземане на важни финансови решения. До февруари 2017 г. в него ще бъдат обхванати момчета и момичета от 10 и 11 класове на 22 училища в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас и Враца.

„Държавната агенция за закрила на детето е първият институционален партньор на инициативата на „Метлайф България“ и „Джуниър Ачийвмънт България“. Ние подкрепяме този проект, защото вярваме, че знанията и уменията, които получават учениците, са изключително важни за тяхното бъдещо развитие“, заяви г-жа Илиана Христова – директор на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на ДАЗД. „Съветът на децата, който включва представители на младите хора от цялата страна и консултира председателя на ДАЗД при създаването и реализирането на политиките за деца, ще се включи активно в проекта „Знания, които променят живота“. Момчетата и момичетата от Съвета сами решиха да бъдат част от инициативата като изнасят открити уроци в училища и социални услуги и подкрепят екипите от ментори  по време на Финансовия иновационен лагер“,  допълни тя.

Учениците от 108 СУ „Никола Беловеждов“ представиха пред гостите си промените, които са постигнали, благодарение на наученото по време на второто издание на проекта, и наградите, които са спечелили в различни икономически състезания. Те споделиха, че са помогнали и на своите родители да планират семейния бюджет и да повишат финансовата си култура.

[su_slider source="media: 3845,3846,3847,3848,3849" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]