Съветът на Европа: Всички случаи на сексуална злоупотреба с деца да се криминализират

19.06.2015г.

Всички случаи на сексуална злоупотреба с деца, без значение дали са в резултат на физически контакт или са извършени изцяло онлайн, трябва да се криминализират. Това е записано в становище на Съвета на Европа, съгласувано в Комитета Ланзароте, който обединява 36 страни, ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.

Становището бе представено на 18 юни 2015 г. в Страсбург по време на междурегионална среща на високо равнище по въпросите на защитата на децата от сексуално насилие, организирана от Съвета на Европа и на специалния представител на генералния секретар на ООН за насилието срещу деца. Във форума, който бе открит от г-жа Габриела Батани - Драгони, заместник-генерален секретар на Съвета на Европа, г-жа Марта Сантос Паис, специален представител на генералния секретар на ООН по въпросите на насилието срещу деца, и Мод де Бур-Букикио, специален докладчик на ООН за търговията с деца, детската проституция и детската порнография, участва и експерт на Държавната агенция за закрила на детето.

Макар и да не заменя правно обвързващия текст на Конвенцията, становището осигурява полезни насоки за държавите, които желаят да направят крачка напред в криминализирането на онлайн злоупотребата с деца в националното си законодателство. В него се припомня, че отговорността за разследване и наказателно преследване на онлайн злоупотребата трябва да остане в правоприлагащите органи и наказателното правосъдие. Специализирани неправителствени организации могат да предоставят помощ, когато това е уместно и поискано.

Други ключови теми на двудневната междурегионална среща са сексуално малтретиране на деца в семейството и приятелската среда и международното сътрудничество за защита на децата.[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/stanovishte-na-saveta-na…; download="all" viewer="google"]