Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на Европа избра София, за да лансира новата Стратегия за правата на детето

14.03.2016г.

За първи път България ще бъде домакин на конференция на Съвета на Европа, на която ще бъде лансирана новата европейска стратегия за правата на детето (2016-2021 г). Kонференцията ще се проведе на 5 и 6 април в София и e под надслов „Достигаме висини за правата на детето“. Освен Съветът на Европа, домакини от българска страна са Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на труда и социалната политика.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) беше приета на 2 март тази година. „За нас като държава е изключителна отговорност, но и гордост, да представим новата стратегия за правата на детето, което утвърждава по безспорен начин настоящото председателство на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Стратегията отразява новите реалности, пред които се изправят децата в днешни дни и нашата отговорност като възрастни да ги защитим и предпазим от рискове в нови измерения“, коментира Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

В момента светът е изправен пред нови предизвикателства и стратегията на Съвета на Европа 2016-2021 г. задава визията за отношението към децата и по този начин за развитието на модерното общество, допълни г-жа Жечева. Част от тях са опасностите в дигиталния свят за подрастващите и как да защитим правата на децата-мигранти.

Темата за правата на децата – мигранти е една от тревожните реалности за Европа. За миналата година по данни на Държавната агенция за бежанците, 1816 деца са подали молби за международна закрила в Република България. От тях 215 са малолетни, а 1601 са непълнолетни и са предимно от Афганистан, Ирак и Сирия. За сравнение, през 2014 година у нас закрила са потърсили 91 малолетни и 849 непълнолетни деца – т.е. общо 940 деца.

Друга важна тема в стратегията засяга правата на детето в дигиталната среда. „Съветът на Европа ще стартира пан-европейски проект за цифрово гражданско образование“, информира г-жа Жечева. Ще се създадат и разпространят материали за това по какъв начин да бъдат спазвани правата на децата при използването на потенциала на ИКТ и дигиталните медии, както и смартфон и таблетни приложения и други средства за комуникация. Освен това ще бъдат разработени и насоки относно правата и подхода на родителството в дигиталната епоха, защото в тази високотехнологична епоха родителите имат също много важна роля за закрила на децата, поясниха от ДАЗД.

Петте приоритетни области в новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) са:
<ul>
<li>равни възможности за всички деца;</li>
<li>участие на всички деца;</li>
<li>живот без насилие за всички деца;</li>
<li>правосъдие, адаптирано за деца;</li>
<li>права на детето в дигиталната среда.</li>
</ul>
Петгодишната стратегия е изготвена с активното участие на деца от цяла Европа. “За нас, децата, е наистина трудно да успеем да различим опасността и да преценим кога сме попаднали в риск. Важно е в такива ситуации да се обръщаме към възрастните, които със своите политики и мерки гарантират правата ни, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето. Като представител на гласа на младите хора, вярвам, че новата стратегия ще направи живота на всички деца в Европа по-добър и ще ни даде много нови възможности за развитие, коментира Йоана Захариева от Съвета на децата към ДАЗД, която ще вземе  дейно участие в работата на международната конференция.

Това е третата стратегия за правата на децата, която Съвета на Европа приема след като през 2006 г. в Монако стартира програмата "Да изградим Европа за и с децата“.

За международната конференция на високо равнище, в София ще пристигнат делегати от всички 47 държави-членки на Съвета на Европа. Сред тях ще има президенти, министри и официални гости като заместник генералният секретар на СЕ Габриела Батани-Драгони, Нийлс Мюжникс, Комисар по правата на човека на Съвета на Европа. Събитието ще се проведе под патронажа на Президента на Република България. На конференцията държавите-участници ще обсъдят приоритетите за закрила на правата на децата и политиките и ангажиментите, които всяка държава ще предприеме, за да ги реализира.

[su_slider source="media: 4950"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/prezentation_1403_zA6srQ…; download="all" viewer="microsoft"]