Съобщение за реорганизация на сайта на Държавната агенция за закрила на детето

15.03.2017г.

Поради настояща реорганизация на сайта на Държавната агенция за закрила на детето е възможно възникване на технически проблеми в процеса на използването му. При затруднения или въпроси, молим потребителите да се обърнат към отдел „Връзки с обществеността“ на посочените координати.