Състоя се втората регулярна среща между Държавна агенция за закрила на детето, социални работници, съдии и медиатори

22.10.2017г.

На 20.10.2017 г. в гр. Костенец се състоя втората регулярна среща инициирана от  Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева  и директори на дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) от област София – град, медиатори, съдии от Софийски районен съд и Софийски градски съд. На срещата бяха обсъдени трудностите, които срещат социалните работници от отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП, при изготвяне на социални доклади до съда, касаещи дела за развод или за родителски права. Изразени бяха конкретни предложения от страна на медиаторите, касаещи промяна в нормативната уредба, които да оптимизират работата на социалните работници в случаите на родителско отчуждение и възпрепятстване на контактите на детето с неотглеждащия родител. Посочени от съдиите бяха начините на действие, при липса на съдействие от родителите при изготвяне на социални доклади.

По отношение на проблемите, които съпътстват работата на ОЗД и вземането на решения от съдиите, участниците се обединиха около идеята на Председателя на ДАЗД да бъде организирана среща и с представители на МВР, Висш адвокатски съвет и представители на Районна прокуратура.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.