Състоя се втората регулярна среща между Държавна агенция за закрила на детето, социални работници, съдии и медиатори

22.10.2017г.

На 20.10.2017 г. в гр. Костенец се състоя втората регулярна среща инициирана от  Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева  и директори на дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) от област София – град, медиатори, съдии от Софийски районен съд и Софийски градски съд. На срещата бяха обсъдени трудностите, които срещат социалните работници от отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП, при изготвяне на социални доклади до съда, касаещи дела за развод или за родителски права. Изразени бяха конкретни предложения от страна на медиаторите, касаещи промяна в нормативната уредба, които да оптимизират работата на социалните работници в случаите на родителско отчуждение и възпрепятстване на контактите на детето с неотглеждащия родител. Посочени от съдиите бяха начините на действие, при липса на съдействие от родителите при изготвяне на социални доклади.

По отношение на проблемите, които съпътстват работата на ОЗД и вземането на решения от съдиите, участниците се обединиха около идеята на Председателя на ДАЗД да бъде организирана среща и с представители на МВР, Висш адвокатски съвет и представители на Районна прокуратура.